Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju “Johannes Kepler” osnovan je da bi pospešio istraživanja u oblasti astrologije, omogućio akademski pristup astrologiji u cilju podizanja standarda astrološkog znanja, kao i da bi astrologiji i astrolozima omogućio sticanje odgovarajuće pozicije u društvu.

Institut će nastojati da podigne ugled astrologije u javnosti, da omogući povezivanje i primenu astrologije sa drugim oblastima, kao i da građanima omogući konsultacije sa edukovanim astrolozima koji imaju astrološko znanje i veštinu, ali su odgovorni i upoznati sa astrološkom etikom.

Kroz način rada koji je modifikovan u skladu sa višegodišnjim iskustvom, studentu se u okviru ovog Instituta omogućava:

  1. Pohađanje četvorogodišnje astrološke škole u okviru koje se stiče visoko astrološko obrazovanje koje je usklađeno sa potrebama koje nalaže ISAR-ov međunarodni standard za astrološko obrazovanje i samim tim predstavlja glavni preduslov za sticanje međunarodnog astrološkog sertifikata koju izdaje ISAR (International Society for Astrological Research).
     
  2. Sticanje odgovarajućih sertifikata i diploma Instituta kojim se verifikuju različiti nivoi stečenog astrološkog znanja i veština u okviru Instituta.
     
  3. Istraživački rad, kroz pristup astrološkim bazama, svetskoj i domaćoj astrološkoj literaturi, učestvovanje u istraživačkim projekatima, kao i predstavljanje svojih rezultata na domaćoj sceni i u inostranstvu.
     
  4. Multidisciplinarni pristup, kroz kombinovanje astrologije sa drugim disciplinama – kao što su psihologija, ekonomija, medicina, meteorologija…
     
  5. Razvijanje astrološkog načina mišljenja i zaključivanja koje će omogućiti dublji uvid u sopstevni horoskop, bolje razumevanje sebe i svojih potencijala – a kroz to i kvalitetniji, svesniji i sretniji život.
     
  6. Mogućnost profesionalnog bavljenja astrologijom i zaposlenja u okviru Instituta.
     
  7. Upoznavanje sa radom stranih astrologa i institucija i povezivanje sa njima, sklapanje prijateljstva, razmena ideja i saradnje sa astrolozima i astrološkim organizacija u zemlji i inostranstvu.