Merkurova ili peta čakra, jeste čakra čoveka. Ona predstavlja primarno težište rada na sebi. Sve što radimo kroz svaki energetski centar, manifestovaće se kroz kvalitet čoveka, kroz evoluciju koju čovek živi u petoj čakri. Ona je komandni centar iz koga osoba funkcioniše i gde veruje da jeste.

Čovek je sadržan u petoj čakri i ona predstavlja polje grla koje prirodno spaja Nebo i Zemlju. Grlo spaja glavu i telo i čovek se nalazi u tom spoju. Ovo mesto gde imamo Merkura kao provodnika, jeste ono mesto čijom provodljivošću definišemo sebe. Ova čakra je provodnik kako za vazduh koji dišemo, tako i za vodu i za hranu.

Mi smo u stalnom odnosu koliko sa Nebom toliko i sa Zemljom. Mi smo kao Merkur - unutrašnji glasnici bogova, glasnici predaka. Spontano provodimo sva tri elementa (Vazduh, Vodu, Zemlju) kroz ovu čakru, kroz polje ovog energetskog centra, a ovo polje se vezuje i za izraz Vatre kojim mi izražavamo svoju ličnost, svoju prirodu koju imamo na nivou treće čakre.

 

Teme:

  • Povezanost pete i treće čakre
  • Tri nivoa svesti
  • Vežbe tri sveta
  • Univerzalni provodnik
  • Povezivanje uma i tela

 

Kome je namenjen:

  • Onima koji imaju problem sa izražavanjem, ograničenim ili preteranim govorom
  • Onima koji imaju problem sa grlom, glasnim žicama ili glasom, ili štitnom žlezdom.
  • Ako teško izražavate svoj stav, izbegavajući konflikt ili isticanje sebe
  • Onima koji nisu sigurani koja je prava profesija za njih u kojoj bi se najbolje izrazili.
  • Ukoliko osećate da ne izražavate otvoreno i iskreno svoju autentičnu prirodu.

 

Način pohađanja:

Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Tehnologija Svesti ili kao zaseban, jednodnevni kurs.

Cena pojedinačnog seminara: 50 EUR

Cena desetomesečnog programa edukacije: 400 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata)

Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org

Više o Tehnologiji Svesti možete pročitati ovde


Prijavi se Nazad na listu događaja