Poznavanje Mundane astrologije je neophodan deo obrazovanja svakog profesionalnog astrologa, kao i svima onima koji prate kolektivna dešavanja u svetu i njihovu vezu sa pojedincima. Ovaj kurs sistematski otvara vrata vezi između mundanih dešavanja i njihovih uticaja na osobu, ali isto tako kroz izučavanje horoskopa svetskih lidera ili važnih mundanih ličnosti na dešavanja u kolektivu.

 

Kurs obuhvata sledeće teme:

  • Upoznavanje sa osnovnim konceptima mundane astrologije i njen uticaj na život pojedinca.
  • Definisanje pravila koja određuju u kojoj meri je pojedinac zavistan od kolektivnih zbivanja.
  • Izučavanje modela na osnovu kojih se predviđaju mundani događaji.
  • Horoskopi država i njihovih lidera.
  • Odražavanje glavnih planetarnih ciklusa na političku i ekonomsku situaciju u svetu i državi.

 

Kome je namenjen:

  • Svima koji su zainteresovani za produbljivanje astrološkog znanja i specijalizaciju iz oblasti mundane astrologije.
  • Poželjno je osnovno astrološko obrazovanje (poznavanje osnova natalne I prediktivne astrologije).

 

Način pohađanja:

Online ili redovan kurs u trajanju od mesec možete pohađati na našem Institutu.

Cena: 80 EUR

Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja