Astrološke konferencije u svetu organizuju se na nacionalnom ili internacionalnom nivou. Nacionalne konferencije su obično manje po broju posetilaca i karakteristične su po predavačima iz iste jezičke grupe, dok su za međunarodne konferencije karakteristični predavači iz različitih zemalja, koji predavanja najčešće drže na engleskom jeziku ili se predavanja prevode na engelski jezik, odnosno sa engleskog jezika na lokalni jezik većine slušalaca. Na nekim konferencijama organizuje se i simultani prevod na nekoliko različitih jezika.

Od domaćih astrologa, za sada su na međunarodnim konferencijama u svetu predavanja držali sledeći astrolozi:

Aleksandar Imširagić – Moskva (RUSIJA), septembar 2002. godine
(org: MARC – Moscow Astrology Research Centre)

Branka Stamenković – Čikago (USA)avgust 2005. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Branka Stamenković – Jork (VELIKA BRITANIJA), oktobar 2005. godine
(org: AAGB – Astrological Association of Great Britain)

Lea Imširagić – Sankt Petersburg (RUSIJA), jul 2006. godine
(org: SPA – Sankt Petersburška astrološka akademija i Savez Profesionalnih Astrologa Rusije)

Aleksandar Imširagić – Sankt Petersburg (RUSIJA), jul 2006. godine
(org: SPA – Sankt Petersburška astrološka akademija i Savez Profesionalnih Astrologa Rusije)

Lea Imširagić – Moskva (RUSIJA), jun 2007. godine
(org: SPA – Akademija Svetske Astrologije i Metainformacije i Savez Profesionalnih Astrologa Rusije)

Aleksandar Imširagić – Moskva (RUSIJA), jun 2007. godine
(org: SPA – Akademija Svetske Astrologije i Metainformacije i Savez Profesionalnih Astrologa Rusije)

Lea Imširagić – Moskva (RUSIJA), septembar 2007. godine
(org: VŠKA – Viša Škola Klasične Astrologije)

Aleksandar Imširagić – Moskva (RUSIJA), septembar 2007. godine
(org: VŠKA – Viša Škola Klasične Astrologije)

Branka Stamenković – Sidnej (AUSTRALIJA)januar 2008. godine
(org: FAA – Federation of Australian Astrologers)

Branka Stamenković – Denver (USA)maj 2008. godine
(org: UAC – United Astrology Conference)

Aleksandar Imširagić – Denver (USA)maj 2008. godine
(org: UAC – United Astrology Conference)

Lea Imširagić – Moskva (RUSIJA), jun 2009. godine
(org: AGAM – Academy of Global Astrology and Metainformation)

Aleksandar Imširagić – Moskva (RUSIJA), jun 2009. godine
(org: AGAM – Academy of Global Astrology and Metainformation)

Lea Imširagić – Čikago (USA)avgust 2009. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Aleksandar Imširagić – Čikago (USA)avgust 2009. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Branka Stamenković – Toronto (KANADA)oktobar 2009. godine
(org: SOTA – State of The Art)

Lea Imširagić – Ljubljana (SLOVENIJA)maj 2010. godine
(orgAstrološko Društvo Slovenije)

Aleksandar Imširagić – Ljubljana (SLOVENIJA)maj 2010. godine
(orgAstrološko Društvo Slovenije)

Branka Stamenković – Kembridž (VELIKA BRITANIJA)septembar 2010. godine
(org: AAGB – Astrological Association of Great Britain)

Lea Imširagić – Kembridž (VELIKA BRITANIJA)septembar 2010. godine
(org: AAGB – Astrological Association of Great Britain)

Aleksandar Imširagić – Kembridž (VELIKA BRITANIJA)septembar 2010. godine
(org: AAGB – Astrological Association of Great Britain)

Lea Imširagić – Buenos Aires (ARGENTINA)septembar 2010. godine
(org: ISAA – Instituto Superior de Actualizacion en Astrologia)

Aleksandar Imširagić – Buenos Aires (ARGENTINA)septembar 2010. godine
(org: ISAA – Instituto Superior de Actualizacion en Astrologia)

Lea Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCEoktobar 2010. godine
(org: FOA – Forum on Astrology, NYC)

Aleksandar Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE,oktobar 2010. godine
(org: FOA – Forum on Astrology, NYC)

Lea Imširagić – Rio de Janeiro (BRAZIL)oktobar 2010. godine
(orgSindicato dos Astrologos do Rio de Janeiro)

Aleksandar Imširagić – Rio de Janeiro (BRAZIL)oktobar 2010. godine
(orgSindicato dos Astrologos do Rio de Janeiro)

Branka Stamenković – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE - BDTB 1novembar 2010. godine
(org: IAA – International Academy of Astrology)

Aleksandar Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE - BDTB 1novembar 2010. godine
(org: IAA – International Academy of Astrology)

Zorica Ilievski – Ljubljana (SLOVENIJA)maj 2011. godine
(orgAstrološko Društvo Slovenije)

Branka Stamenković – Ljubljana (SLOVENIJA)maj 2011. godine
(orgAstrološko Društvo Slovenije)

Lea Imširagić – Ljubljana (SLOVENIJA)maj 2011. godine
(orgAstrološko Društvo Slovenije)

Aleksandar Imširagić – Ljubljana (SLOVENIJA)maj 2011. godine
(orgAstrološko Društvo Slovenije

Branka Stamenković – London (VELIKA BRITANIJA)maj 2011. godine
(org: Mayo School of Astrology and London School of Astrology)

Aleksandar Imširagić – New Orleans (USA), maj 2012. godine
(org: UAC – United Astrology Conference)

Lea Imširagić – New Orleans (USA), maj 2012. godine
(org: UAC – United Astrology Conference)

Aleksandar Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE - BDTB 2novembar 2012. godine
(org: IAA – International Academy of Astrology)

Aleksandar Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCEjanuar 2013. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Lea Imširagić – Seattle (USA), maj 2013. godine
(org: NORWAC – Northwest Astrological Conference)

Aleksandar Imširagić – Seattle (USA), maj 2013. godine
(org: NORWAC – Northwest Astrological Conference)

Lea Imširagić – Ann Arbor (USA), jun 2013. godine
(org: GLAC – Great Lakes Astrology Conference)

Aleksandar Imširagić – Ann Arbor (USA), jun 2013. godine
(org: GLAC – Great Lakes Astrology Conference)

Lea Imširagić – Seattle (USA), maj 2014. godine
(org: NORWAC – Northwest Astrological Conference)

Aleksandar Imširagić – Seattle (USA), maj 2014. godine
(org: NORWAC – Northwest Astrological Conference)

Zorica Ilievski – Phoenix (USA), septembar 2014. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Lea Imširagić – Phoenix (USA), septembar 2014. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Aleksandar Imširagić – Phoenix (USA), septembar 2014. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Branka Stamenković – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE - BDTB 3, novembar 2014. godine
(org: IAA – International Academy of Astrology)

Aleksandar Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE - BDTB 3, novembar 2014. godine
(org: IAA – International Academy of Astrology)

Lea Imširagić – Istanbul (TURSKA), mart 2015. godine
(org: ASTROART Astroloji Okulu)

Lea Imširagić – Firenca (ITALIJA), septembar 2015. godine
(org: MMTA - Merriman Market Timing Academy)

Aleksandar Imširagić – Firenca (ITALIJA), septembar 2015. godine
(org: MMTA - Merriman Market Timing Academy)

Lea Imširagić – Kalkuta (INDIJA), januar 2016. godine
(org: KIA - Krishnamurti Institute of Astrology)

Aleksandar Imširagić – Kalkuta (INDIJA), januar 2016. godine
(org: KIA - Krishnamurti Institute of Astrology)

Aleksandar Imširagić – Atina (GRČKA), maj 2016. godine
(org: OPA - Organization for Professional Astrology)

Aleksandar Imširagić – San Francisco (CALIFORNIA, USA), jun 2016. godine
(org: ACEP - Association for Comprehensive Energy Psychology)

Lea Imširagić – Los Angeles (CALIFORNIA, USA), oktobar 2016. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Aleksandar Imširagić – Los Angeles (CALIFORNIA, USA), oktobar 2016. godine
(org: ISAR – International Society for Astrological Research)

Aleksandar Imširagić – ON-LINE ASTROLOGY CONFERENCE - BDTB 4, novembar 2016.
(org: IAA – International Academy of Astrology)

Lea Imširagić – Istanbul (TURSKA), Mart 2017. godine
(org: ASTROART Astroloji Okulu)

Aleksandar Imširagić – Istanbul (TURSKA), Mart 2017. godine
(org: ASTROART Astroloji Okulu)

Lea Imširagić – Oslo (NORVEŠKA), Jun 2017. godine
(org: POLARIS)

Aleksandar Imširagić – Oslo (NORVEŠKA), Jun 2017. godine
(org: POLARIS)

Lea Imširagić – Kalkuta (INDIJA), Januar 2018. godine
(org: KIA - Krishnamurti Institute of Astrology)

Aleksandar Imširagić – Kalkuta (INDIJA), Januar 2018. godine
(org: KIA - Krishnamurti Institute of Astrology)

Lea Imširagić – Istanbul (TURSKA), Mart 2018. godine
(org: ASTROART Astroloji Okulu)

Aleksandar Imširagić – Istanbul (TURSKA), Mart 2018. godine
(org: ASTROART Astroloji Okulu)

Lea Imširagić – Čikago (ILLINOIS, US), Maj 2018. godine
(org: UAC – United Astrology Conference)

Aleksandar Imširagić – Čikago (ILLINOIS, USA), Maj 2018. godine
(org: UAC – United Astrology Conference)

Lea Imširagić – London (VELIKA BRITANIJA), Septembar 2018. godine
(org: London School of Astrology)

Aleksandar Imširagić –London (VELIKA BRITANIJA), Septembar 2018. godine
(org: London School of Astrology)