Astrološki kalendar sadrži, pre svega, podatke o planetarnim aspektima koji se formiraju na nebu za svaki dan u godini. Svi podaci u kalendaru su dati u srednjoevropskom vremenu (vremenskoj zoni u kojoj se najveći deo Evrope nalazi), ali imamo i još 4 izdanja u kome su svi podaci navedeni po Griničkom vremenu (GMT - svetsko izdanje kalendara), po Moskovskom vremenu (BGT, BGD), po Kievskom vremenu (EET, EED), i po vremenu Istočne obale za Washington D.C. (EST, EDT). U svim ovim kalendarima se uračunava i promenu zimskog vremena u letnje i obrnuto. Pored svakog datuma dati su lunarni aspekti sa preciznim vremenom njihovog odigravanja, a odmah do toga i podaci o mesečevom praznom hodupraznom hodu planeta, retrogradnim planetama, planetarnim aspektima, lunacijama i pomračenjima i “spaljenom putu”. Na kraju svakog meseca date su i efemeride za taj mesec, koje pored pozicija planeta i čvorova u sebi sadrže i pozicije 8 glavnih planetoida i asteroida. Uz to, preko 30 najznačajnijih planetarnih fenomena je zabeleženo u vidu mundanih horoskopa za dati trenutak, kao što su egzaktni trenutci pomračenja, najvažnijih planetarnih konfiguracija sporih planeta, ulazaka Sunca u svaki Zodijački znak, kao i ulazaka sporih planeta u nove znakove. 

Kojim danom započeti neku akciju?

Uz pomoć ovog kalendara svaki korisnik vrlo lako dolazi do odgovora na to pitanje. U odeljku “lunarni aspekti” dato je tačno vreme u kome Mesec pravi aspekte sa ostalim planetama, što je od izuzetnog značaja za bilo koje planiranje aktivnosti, jer u zavisnosti od prvog aspekta koji Mesec napravi od trenutka u kome smo nešto započeli zavisi i ishod čitavog projekta. 

Na isti način tumačimo i dobijanje odgovora na razna pitanja, tako da je pozicija Meseca u tom smislu presudna kako za metode elekcione astrologije, tako i za horarnu praksu koja je zasnovana na izradi horoskopa za postavljena pitanja. Pored lunarnih aspekata, tu su i planetarni aspekti koje takođe treba uzeti u obzir ukoliko je data akcija koju započinjemo u simbolici planeta koje su u aspektu. 

Šta je “prazan hod”?

U posebnoj koloni dat je grafički prikaz praznog hoda Meseca, kao i planeta. Prazan hod predstavlja period u kome neka planeta (pre svega Mesec) ne pravi više ni jedan glavni, Ptolomejski aspekt pre izlaska iz znaka u kome se nalazi. Tačan trenutak u kome Mesec ulazi u novi znak predstavlja kraj njegovog praznog hoda.
Trajanje ovog perioda može biti od nekoliko sekundi do više od dva dana.

Važno je još naglasiti da drugi aspekti (izuzev pet glavnih, Ptolomejskih), kao što su recimo polusekstil, inkonjunkcija ili polukvadrat i drugi ne mogu da spasu Mesec od praznog hoda (takođe se to odnosi i na aspekte sa asteroidima, Lilit, Hironom ili arapskim tačkama). U ovom kalendaru tačno je obeleženo vreme ulaska i izlaska Meseca iz i u prazan hod. 

Efekti Meseca u praznom hodu 

Za Mesec u praznom hodu se uopšteno može reći da putuje kroz neku vrstu aspektskog vakuuma. Tokom tog perioda rezonovanje nije najbolje i odluke koje se tada donesu imaju tendeciju da budu pogrešne. U ovom periodu svakako treba izbegavati potpisivanje ugovora, pokretanje novih aktivnosti, kupovinu novih predmeta (izuzev u slučaju nabavke novih količina nečega što smo upravo potrošili, npr. hrane), kao i zakazivanje sastanaka sa važnim ljudima. Takođe, poslovni razgovori neće dovesti do željenih rezultata i u najbolju ruku – ukoliko ne dođe do potpunog raspada sistema – doći će do odlaganja. Informacije dobijene po prvi put pokazaće se kao netačne ili beskorisne. Tokom perioda praznog hoda Meseca izbegavajte da bilo šta nosite na popravku ili konsultujete bilo koga čije vam je mišljenje važno. Ono što počnete tokom perioda praznog hoda Meseca, obično više ne ponavljate. Kako iskoristiti period praznog mesečevog hoda? Ovaj period predstavlja prirodnu pauzu od aktivnosti. Zato dobrobiti ovog perioda možete očekivati, pre svega, u duhovnosti. To je izuzetno vreme za meditacije, jer Mesec (duša) nije privučen silom ni jedne planete, pa je u stanju da se poveže sa dubljim nivoima svesti. To je takođe dobro vreme i za čišćenje kuće, odmor i spavanje, dakle za sve one aktivnosti gdenemamo nikakva očekivanja.

Prazan hod planeta Pored mesečevog praznog hoda, koji je najvažniji za ishod nekog događaja - prazan hod planeta je važan za procenu događaja koji su u simbolici planete koja je u praznom hodu. Naime, planeta je, baš kao i Mesec, u praznom hodu onda kada ne formira ni jedan egzaktan aspekt sa nekom drugom planetom ili Mesecom, pre nego što izađe iz znaka u kome se nalazi. Tako, period praznog hoda Merkura nije povoljan za dogovore bilo koje vrste, kao ni polaske na put ili kupovinu telefona, naprimer.

Prazan hod Venere ne obećava mnogo u ljubavi ukoliko u tom periodu započnete ljubavnu vezu, zaprosite osobu ili se venčate. Naravno, i sva druga simbolika koja potpada pod vladarstvo Venere u tom periodu će biti poprilično oštećena, pa tada ne kupujemo ništa što spada u luksuz ili poseduje umetničku vrednost, jer može doći do gubitka istih stvari. 

Retrogradnost 

Period retrogradnosti neke planete može biti nepovoljan za započinjanje posla kojim upravlja ta planeta. Tako na primer – nije uputno sklapati dogovore niti potpisivati ugovore u periodu retrogradnog Merkura, brak u periodu retrogradne Venere, a poslove od kojih očekujemo veći novac u periodu retrogradnog Jupitera. 

Lunacije i eklipse 

Na svakih četrnaest dana imamo smenu mladog i punog Meseca. Tačni trenuci ovih promena nazivaju se lunacije. Generalno, period u kome Mesec raste (dakle od mladog do punog Meseca) predstavlja povoljan period za sve poslove od kojih se očekuje neki rast, pa je ova faza Meseca uopšte uzev blago benefična u odnosu na period mesečevog opadanja, kada je reč o smanjivanju nečega, pa je taj period blago malefičan, osim za stvari u kojima se očekuje smanjivanje nečega (npr. smanjivanje krvarenja, ratnih dejstava, korova i sl.).

U svakom slučaju, na osnovu podataka koji su vam dati u ovom kalendaru lako možete utvrditi da li će određena lunacija imati pozitivan, negativan ili neutralan uticaj na vas. To pre svega zavisi od aspekata koje data lunacija pravi sa vašim natalnim planetama i kuće u kojoj se odigra. Efekat lunacije je vezan za period od 14 dana nakon nje, tj. deluje do sledeće lunacije. Eklipse, odnosno pomračenja Sunca ili Meseca, svakako predstavljaju jedan od najznačajnijih fenomena u astrologiji. Sva pomračenja se ne vide uvek sa istog prostora, ali je njihov uticaj prisutan. U toku jedne godine uvek se odigraju najmanje dva pomračenja, a najviše sedam. Eklipse predstavljaju značajne promene u ličnom ili kolektivnom životu i tumače se slično kao i lunacije, samo što je njihov efekat mnogo duži jer traje do sledeće eklipse. 

Via combustus – spaljeni put 

Spaljeni put je područje između 15° Vage i 15° Škorpiona. Bitan je naročito u horarnoj i elekcionoj astrologiji.

Ovo je tradicionalno nepovoljan položaj za svaku planetu, a naročito za Sunce i Mesec, pošto ovi znaci predstavlju mesta debilitacije ova dva svetla. Ovi znaci u sebi sadrže i malefike, jednog na osnovu egzaltacije (Saturn u Vagi), a drugog na osnovu sedišta (Mars u Škorpionu). Zato će svaka aktivnost započeta u periodu u kome su Sunce ili Mesec u spaljenom putu biti teško ostvariva i podložna problemima. Unutar kalendara nalaze su i tabele lunacije i eklipsi, kao i tabela stacioniranih i retrogradnih planeta

Tabela lunacija i eklipsi

Ova tabela omogućava korisniku da odmah i lako uoči sve lunacije i pomračenja u toku godine, a samim tim i lako odredi one koje su za njega od posebnog značaja i označavaju period događaja simbolizovan prirodom planete i kuće u kojoj se lunacija odigrava.

Po pravilu lunacije opisuju period naredne dve sedmice od kada se dogode, dok se kod eklipsi radi o znatno dužem periodu, a najčešće do sledeće eklipse iste prirode (solarne ili lunarne).

Tabela stacionarnih i retrogradnih planeta

Grafički i tabelarno su prikazana vremena stacionarnih perioda planeta kada se one spremaju da krenu u retrogradan hod ili kada iz retrogradnog prelaze u direktan hod. Ti momenti “zaokretanja” planeta su često od velikog značaja u godini, pa i u životu ukoliko se odigravaju na nekoj osetljivoj tački natalnog horoskopa.