U okviru ovog seminara izučavaju se specifičnosti 9 tipova Zmajeva kao i ključnih eklipsi u životu pojedinca.

Ovaj seminar obuhvata određivanje ovih ključnih eklipsi, kao i primenu pravila za njihovo tumačenje.

Takođe, posebna pažnja se obraća na stepenove natalnih planeta i njihovu vezu sa porodicama eklipsi.

Iako je važnost eklipsi uvek naglašena preko planete ili ugla horoskopa sa kojom ona tokom vremena napravi konjunkciju, svako od nas poseduje i dve ključne eklipse koje formiraju našu „kuću Duha“.

Ove dve eklipse su ključne za formiranje sudbine osobe, na isti način na koji dva lanca DNK formiraju dugačke nizove kôdova nukleotida.

Naravno, kao što svaka osoba čini spoj oba svoja roditelja i neophodno je da pronađe najmanji zajednički sadržalac za oba roditelja kako bi mogla da istinski prihvati sebe – tako i obe ove eklipse treba da pronađu najmanji zajednički sadržalac na nivou natalne karte natusa.

Pet pravila za tumačenje eklipsi.

Predavač: Aleksandar Imširagić

Datum održavanja seminara: četvrtk, 12. maj

Vreme trajanja: od 19h do 22h

Mesto održavanja: Kepler Institut

Pored varijante uživo prisustvovanja, postoji i opcija ONLINE varijante učešća na seminaru!

Cena seminara: 60 EUR

Informacije: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org