Iako astrologija predstavlja jedinstvenu kombinaciju mitologije, astronomije i matematike – mitologija svakako čini suštinu njenog bića. Stoga je ovo kurs koji je neophodan za razumevanje principa po kojima se odvija nesvesna dinamika unutar natusa kao i oko njega – što sudbinu čini.

Mitologija je svakako ključni deo svekolikog astrološkog razumevanja, budući da upravo ona nosi primarne arhetipove koje čine simbole koji se u astrologiji koriste.

U okviru ove oblasti student se upoznaje sa najrelevantnijim mitovima koj su vezani za astrološku simboliku i njihovo tumačenje. Razumevanje mitologije na ovom nivou umnogome pomaže astrologu u njegovoj sposobnosti da bilo koju situaciju opiše slikovito i sa mnogo više detalja i uvida, razumevajući putanju jedne sudbine.

Teme:

 • Mitologija u astrološkoj simbolici i van nje
 • Uporedna astrološka mitologija
 • Šta je mit, a šta arhetip i kako od njih nastaje simbol sudbine?
 • Mitološki kod
 • Geneologija bogova
 • Mitološko trojstvo
 • Mitologija unutrašnjih planeta
 • Mitologija spoljašnjih planeta
 • Egipatska mitologija Duše
 • Solarni povratak, godišnji horoskop

Kome je namenjen:

 • Svima koji žele da obogate rečnik i sposobnost detajnijeg opisivanja događaja u svom tumačenju horoskopa 
 • Onima koji traže dublje razumevanje priroda planeta i nivoa na kojima se one mogu manifestovati
 • Svakome ko bi želeo da upozna temelje na kojima počiva astrološki simbolizam

Način pohađanja:

Online kurs sa video linkovima i pisanim materijalom ili redovan kurs u trajanju od 6 nedelja možete pohađati na našem Institutu.

Cena: 180 EUR

Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja