Rad s meridijanima podrazumeva da svaki put kontaktiramo svoja uverenja kroz energetske tokove koji postoje na nivou našeg sećanja i fiziologije. Ukoliko imamo određenu količinu energije kojom raspolažemo, naše telo to prepoznaje kao onu količinu koju treba da raspodeli kroz sve sisteme, meridijane i kanale. Ukoliko je taj nivo energije manji, on kaže: mi nemamo dovoljno za ovo što bi ti hteo i ti to ne zaslužuješ. Potom zatvori određeni kanal. S niskim kapacitetom opšte energije koja ide kroz telo uz veliku količinu umora koja negde postoji, čovek automatski pravi neku restrikciju. Zato je jedna od najvažnijih stvari - opšte povećanje energije.

Sposobnost razvoja energije uvek je usko povezana sa sposobnošću da se osetimo odgovornim. To je način na koji sistem štiti sebe. Za rad na sistemima odgovornosti, ali i jasnoj orjentaciji ka cilju služi 10. meridijan koji je meridijan žučne kese.

Jedanaesti meridijan je meridijan pluća. S njim počinje dan i to je prvi meridijan u toku dana iz koga kreće cela naša aktivnost. To je meridijan koji nam otvara mnoge mogućnosti i šanse u životu (Uran).

 

Teme:

 • mehanizam koji se sastoji od energije i odgovornosti
 • ograničenja zbog sigurnosti i bezbednosti
 • meridijan žučne kese, deseta kuća, Saturn
 • orjentacija prema cilju
 • Cilj se postiže prihvatanjem odgovornosti
 • mišićna snaga i vitalnost, rad sa limfnim sistemom na pročišćenju toksičnih nusproizvoda metabolizma iz mišićnog sistema, čime se eliminišu mišićni bol i umor. 
 • meridijan pluća, 11. kuća, Uran i Saturn
 • On nam omogućava da promenimo nivo, stepen života na kome ćemo funkcionisati.
 • Emotivni disbalans - pluća su odgovorna za uspostavjanje temelja čitave energije za samoodržanje i samozažtitu.
 • ovaj meridijan je zaslužan za razvoj socijalnh aktivnosti, uspostavljanje novih odnosa, otvaranje prilika i šansi, kao i aktiviranje potpuno novog nivoa života.
 • Ovim meridijanom počinje dan, a svaki dan je nova prilika. Potrebno je samo uhvatiti taj ritam.

 

Kome je namenjen:

 • Svim studentima druge godine Energetske Psihologije
 • Svim zainteresovanim za balansiranje simbolike 10. i 11. natalne kuće
 • Svima koji žele da nauče kako da se oslobode negativnih obrazaca
 • Kako da prihvatite promene i istovremeno ostvarite cilj koji ste definisali
 • Kako da uvek budete fokusirani uz jasno uvažavanje osećanja i potreba drugih ljudi
 • Kako da pravite dobre procene, efikasno planirate i brzo donosite odluke
 • Da uvek ispoljavate svoju individualnu i autentičnu životnu priču 
 • Lako komunicirate telom i pogledom, jasno, otvoreno i diskretno

Način pohađanja:

 • Ovaj seminar je moguće pohađati u online varijanti.
 • Cena: 95 EUR
 • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org
 • Više o programu Meridijana Tela 

Prijavi se Nazad na listu događaja