Autor: Marija Lazarević Preuzmi

Kod za Tattoo majstora

Polazim od pretpostavke da postoji veza između Merkura i Neptuna, jer oni daju sposobnost materijalizovanja umetnosti i prste koji oslikavaju ideje i umetničke slike. Takođe pretpostavljam da bi trebalo da postoji veza između Venere i Saturna jer je to slika rada sa telom, tačnije kožom, u koju se utiskuje trajna slika. Osim toga, trebalo bi da postoji i naglašen Mars, zbog rada sa iglom, ali i serija 8, jer ova vrsta umetnosti predstavlj a transformativni rad. Sve ovo bi trebalo da bude povezano sa serijom 10, koja predstavlja karijeru. Da bismo razmotrili sliku klijenata u čartu tattoomajstora, postavljamo pitanje šta navodi njihove klijente da se tetoviraju.