Autor: Dragoslava Krička Pavlović Preuzmi

Povratak izvoru - Metafizičko poimanje Urana u trilogiji „Matriks“

Da li je jači nekakav univerzalni, kosmički zakon ili je jači zakon onoga što čovek ovde na Zemlji ima? Uran je to pitanje, ta pobuna, ta revolucija. Već samim svojim postojanjem on nagoveštava tu revoluciju. To je njegova priča, u kojoj je vrlo jasno oživljen njegov mit, jer se zna da je Uran bio taj koji je na početku stvorio sve. Od Urana je nastao Svet. On je stvorio Hronosa ili vreme, da bi ga kasnije Hronos kao njegov najmlađi sin zbacio sa vlasti, tako što ga je kastrirao.“ Aleksandar Imširagić, „Duh, Duša i telo Urana“