Astrološko školovanje na Kepler Institutu omogućava sistematsko sticanje astrološkog znanja i veštine kroz posebnu metodologiju učenja, preko živopisnih predavanja, praktičnih primera i mnogobrojnih vežbi i zadataka kojima se znanje i veština spajaju u jedno.

Potpuni opseg astroloških studija na Kepler Institutu definisan je u okviru jedinstvenog trogodišnjeg programa, kao i četvrte – postdiplomske godine. Pored ovoga, na Kepler Institutu je moguće pohađati i zasebne kurseve u trajanju od jednog do tri meseca.

Predavači na Kepler Institutu su renomirani domaći i svetski astrolozi, koji svoja predavanja drže na Kepler Institutu, kao i na brojnim svetskim astrološkim konferencijama.

Tvorci programa astroloških studija na Kepler Institutu su Aleksandar i Lea Imširagić, koji su ujedno i glavni predavači. Pored njih, takođe međunarodno sertifikovani profesionalni astrolozi drže predavanja iz različitih specijalističkih oblasti – Zorica IlievskiAleksandra RalićIgor Ognjenović, kao i mnogobrojni astrolozi iz celog sveta koji održavaju posebne seminare iz astroloških oblasti za koje su eksperti. Da pomenemo samo neke: Rej Meriman iz finansijske astrologije, Moris Fernandez i Patriša Volš iz evolutivne astrologije, Robert Kori iz tradicionalne astrologije, Ted Men iz astrologije životnog doba, Dejvid Kokran iz primene astroloških harmonika i drugi…

Program školovanja je moguće pohađati redovno ili dopisno u on-line varijanti. Redovna predavanja se održavaju jednom sedmično u večernjim satima, dok dopisno učenje podrazumeva on-line komunikaciju, ali i  dobijanje istih lekcija koje dobijaju redovni studenti. Svaka vrsta učenja ima svoje prednosti, jer je redovno studiranje jedan radu u grupi, ali u dopisnoj varijanti svaki učenik u odnosu 1:1 sa svojim mentorom ima izuzetnu mogućnost direktnog i kvalitetnog savlađivanja materije.

Pored predavanja uživo, svaki student ima i svoju posebnu web stranicu u okviru koje dobija čitavu lekciju u pisanoj formi, tako da tokom predavanja ne mora da hvata beleške, već može u potpunosti da bude usredsređen na predavanje, kao i da učestvuje sa različitim zapažanjima.

Svaka lekcija se dodatno provežbava kroz domaće zadatke, kao i kroz vežbe sa asistentima Instituta.

Takođe, svi članovi Kepler Instituta imaju i mogućnost besplatnog prisustvovanja predavanjima u Kepler Klubu u kome se jednom nedeljno u opuštenoj atmosferi održavaju različita dodatna astrološka predavanja koja nisu obavezna, ali su vrlo inspirativna i otvaraju nove vidike.

Druženje i razmena znanja se nastavljaju i tokom astroloških konferencija u Beogradu koje organizuje Kepler Asocijacija – jedne u martu – što je međunarodna astrološka konferencija na kojoj predavanja drže astrolozi iz celog sveta – i jedne regionalne u novembru na kojoj su predavači Kepler diplomirani i ISAR međunarodno sertifikovani profesionalni astrolozi iz regiona. Obe ove konferencije su sastavni deo obrazovanja na Kepler Institutu i kao takve studenti Instituta ih pohađaju besplatno.

Kepler Institut sarađuje u programu konferencijske razmene studenata kako sa ISAR-om, tako i sa Ruskom unijom profesionalnih astrologa, te jedan broj studenata Kepler Instituta ima mogućnost da besplatno boravi i prisustvuje astrološkim konferencijama, kako u Rusiji, tako i u Sjedinjenim Državama.

Sa Avalon školom astrologije iz Gainesville-a (Florida, USA), postignut je dogovor o međusobnom priznavanju sertifikata, što diplomiranim Kepler studentima omogućava direktnu mogućnost upisa na postiplomske studije Avalon škole, baš kao što i diplomiranim Avalon studentima ovo omogućava pohađanje postdiplomskog programa (četvrte godine) na Kepler Institutu.

Program astrološke edukacije Kepler Instituta prihvaćen je od strane ISAR-a kao onaj koji u potpunosti ispunjava standarde svetskog astrološkog obrazovanja, te sa za završenim trogodišnjim programom astrološke edukacije na Kepler Institutu – postoji mogućnost direktnog sticanja ISAR-ovog sertifikata međunarodnog profesionalnog astrologa – što predstavlja jedan od najviših statusa koji je danas u svetu astrologije moguće postići.