Kepler Asocijacija za Profesionalnu Astrologiju podržava akademsku pristup astrologiji, obezbeđujuci svojim članovima razvoj profesionalnih standarda u astrologiji.

Za sticanje KAPA Sertifikata Profesionalnog Astrologa potrebno je:

  •  Da je student Instituta uspešno završio program bar prve tri godine studija
  •  Da je završio bar jednu specijalizacju (za Astrologa konsultantaAstrologa predavača ili Astrologa Hermetičara)
  •  Da poseduje bilo koji legalni astrološki softver


Svaki student koji diplomira za Astrologa Konsultanta, osposobljen je da samostalno radi astrološke konsultacije sa klijentima i biva postavljen na zvaničnu listu astrologa iza koje stoji Astrološki Institut. Astrolog Konsultant biva predstavljen i preporučen kao kvalifikovani astrolog na web stranici Instituta, a sa ovim statusom, diplomirani Astrolog Konsultant može konkurisati i za zapošljenje u okviru Instituta.

Svaki student koji diplomira za Astrologa Predavača, osposobljen je da osnuje svoju astrološku školu koja obuhvata program tehnika i oblasti koje pokrivaju prve dve godine edukacije u okviru Instituta, odnosno Astrolog Predavač je osposobljen da organizuje školovanje za studente do nivoa Astrologa Konsultanta. Da bi mogao da obrazuje studente do nivoa Astrologa Predavača, potrebno je njegov status bude iznad statusa za koji podučava druge studente, što podrazumeva da je potrebno da postigne postdiplomski nivo obrazovanja. O uslovima za završetak postdiplomskih studija, student će biti obavešten nakon upisa u prvu godinu školovanja.

Svaki sertifikovani Astrolog Predavač biće postavljen na zvaničnu listu Astrologa Predavača iza koje stoji Astrološki Institut. Takođe, sa ovim statusom, sertifikovani Astrolog Predavač može konkurisati i za zapošljenje u okviru Instituta, te raditi kao predavač Instituta.

Najkvalitetniji seminarski radovi, kao i diplomski radovi Astrologa Predavača i Astrologa Hermetičara, biće predstavljeni na website-u Instituta, a ovi astrolozi stiču i odgovarajuće preporuke za svoja učešća na međunarodnim konferencijama, kao i podršku Instituta za uspostavljanje saradnje sa stranim astrolozima i astrološkim institucijama.

Nadalje, Astrolozi Konsultanti, Astrolozi Predavači i Astrolozi Hermetičari – kao K.A.P.A. Sertifikovani Profesionalni Astrolozi imaju i specijalne trajne povlastice od Kepler Instituta za svoje dalje usavršavanje i to u vidu posebnih popusta za pohađanje astroloških seminara, astroloških konferencija i nabavku astroloških knjiga.

Pored svog sertifikata za profesionalnu astrologiju koji KAPA izdaje, ona podržava i ISAR-ov program za međunarodnu profesionalnu astrološku sertifikaciju i to tako što preko Kepler Instituta obezbeđuje neophodan akademski nivo astrološkog obrazovanja, a sama KAPA organizuje ISAR-ove seminare „Astrološke Etike“ i „Veštine konsultacije“, koji su neophodni preduslovi za sticanje ISAR C.A.P. (ISAR-ov sertifikovani profesionalni astrolog) – i organizuje ISAR-ov test kojim se verifikuje nivo stečenog znanja.

Da bi student mogao da stekne ISAR-ov Međunarodni Sertifikat Profesionalnog Astrologa, neophodno je da ispuni sledeće uslove:

  •  Da je završio školovanje do nivoa Astrologa KonsultantaAstrologa Predavača ili Astrologa Hermetičara
  •  Da položi ISAR-ov test Astrološke Etike
  •  Da pohađa i položi ISAR-ov trening iz Veštine konsultacije
  •  Da položi ISAR-ov test kojim se verifikuje nivo astrološkog znanja