Na ovoj godini student biva osposobljen za korišćenje velikog broja prediktivnih astroloških tehnika, od početnih pa sve do naprednih tehnika. Pored toga, kroz brojne vežbe, student stiče uvid u to koje su tehnike pogodnije za koju osobu, kao i to kako da kombinuje prediktivne tehnike u cilju što potpunijeg i preciznijeg datiranja događaja.

Pored prediktivnih tehnika, program ove godine obuhvata i astrologiju odnosa, kao i praktične metode elekcione i horarne astrologije.

Program druge godine

Druga godina astrološkog obrazovanja na institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 120 redovnih časova, 32 obavezna seminarska časa i 12 vežbi.

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 120 redovnih časova, koji su podeljeni u sledećih 9 predmeta:

 1. Uvod u Astrološko prognoziranje
  Nakon razumevanja tumačenja svake oblasti života, veoma je bitno razviti sistem "otvaranja" horoskopa" prilikom svakog početka jednog astrološkog tumačenja. Takođe, u okviru ovog predmeta izučavaju se ključna pravila i principi prediktivne astrologije koji će se koristiti svo vreme tokom dalje edukacije u oblasti prognostičkih astroloških metoda.
   
 2. Tranziti
  • Osnovna priroda tranzita
  • Tranzit planete preko planete
  • Tranzit planete kroz kuću i znak
  • Tranzit Saturna i Urana
  • Tranzit Jupitera
  • Tranzit Neptuna i Plutona
  • Mundani i brzi tranziti
    
 3. Progresije
  • Sekundarne progresije
  • Progresivni Mesec
  • Tercijarne progresije
  • Harmonične progresije
  • Minorne i konverzne progresije
  • Progresirane deklinacije
    
 4. Direkcije
  • Primarne direkcije
  • Sekundarne direkcije
  • Tercijarne direkcije
  • Embolizmičke lunacije i direkcije
    
 5. Tehnike Povrataka
  • Solarni povratak
  • Solarni eneidi
  • Relocrani solarni povratak
  • Diurnalni horoskop, eklipse i lunacije
  • Ostali povratci planeta
  • Progresiranje horoskopa povrataka
    
 6. Profekcije i Firdarije
  Tehnika Firdar je sistem persijskog porekla koji se dosta koristio u antičko doba i spada u istu grupu tehnika gde i profekcije. Profekcija je tehnika koja se koristila i u antičko doba, posebno u srednjem veku, dok je već u doba renesanse počela sve manje da se koristi, da bismo danas imali veoma malo tekstova koji se odnose na ovu tehniku. 
   
 7. Rektifikacija i Elekciona astrologija
  Rektifikacija horoskopa predstavlja metodu određivanja tačnog vremena rođenja (kada ono nije poznato) na osnovu značajnih događaja u životu natusa, koji se mogu potvrditi uporednim korišćenjem prediktivnih tehnika. 
  Izračunavanje najpovoljnijeg trenutka za početak neke aktivnosti – kako bi ta aktivnost bila uspešna – jeste osnovni deo elekcione astrologije. U okviru ovog predmeta se otkrivaju kodovi za odabiranje najpovoljnijeg trenutaka za započinjanje stupanja u brak, za otvaranje firme, otpočinjanje nekog posla, izgradnje kuće, selidbe, odlaska na put i drugo. Praktična primena vladara sata je jedna od posebnih karakteristika ove oblasti astrologije.
   
 8. Astrologija odnosa
  Izučavanje oblasti astrologije koja se bavi proučavanjem odnosa dve ili više osoba na osnovu odnosa njihovih natalnih karti. Koristeći sinastričke tehnike, kompozitne horoskope i horoskope odnosa u Astrologiji odnosa, student postaje osposobljen da proceni ulogu jedne osobe u životu druge, kao i stepen njihove kompatibilnosti na mentalnom, emotivnom ili seksualnom nivou. U okviru ovog predmeta razrađuju se i prediktivne metode u astrologiji odnosa, koje se primenjuju kako na sinastričke, tako i na horoskope odnosa, primenom kojih se stiče znanje o tada kada će neki odnos započeti, kao i kada nastupaju eventualni krizni momenti u odnosu.
   
 9. Veština Konsultacije
  Sveobuhvatna tehnika čijim savladavanjem se omogućava kvalitetniji rad sa klijentom. Obuhvta praktičnu primenu natalne i prediktivne astrologije, zajedno sa primenom horoskopa konsultacije. Nakon položenog ispita iz Veštine Interpretacije, oni koji žele da steknu jednu od dve specijalističke diplome (DIplomu za Astrologa Konsultanta ili Astrologa Predavača) mogu već prijaviti praktičnu konsultaciju sa klijentomkoja predstavlja jedan od uslova za sticanje specijalističkih diploma.

  Obavezni seminari u drugoj godini

Tokom druge godine studiranja student pohađa 4 obavezna seminara sa ukupno 32 časa.

 1. Mehanika svesti – seminar (8 časova)
  Definicija svesti i mehanika nastanka događaja. Odnos determinizma i slobodne volje. Mehanizam prevazilaženja karme. Pronalaženje lične svrhe ili misije. Uloga praktičnog rada sa klijentom.
 2. Fiksne Zvezde – seminar (8 časova)
  Fiksne zvezde predstavljaju stubove sudbine u životu svakog pojedinca, budući da one deluju sa potpuno nesvesnog nivoa postojanja. One reflektuju na veoma slikovit način sećanja koja su strukturisana kroz mitove sazvežđa kojima pripadaju.
 3. Stvaranje slika – seminar (8 časova)
  Jedna od najbitnijih veština u astrološkom radu jeste sposobnost „stvaranja slika“ kojom astrolog uspeva da vidi i opiše konkretnu situaciju koja u životu nastaje. Ova „slikovitost“ čini čini ključnu umetnost svakog astrologa, te ovaj seminar otključava vrata kroz koja se ulazi u ovaj čarobni svet slika događaja koja čine osnovu „filma jednog života“.
 4. Izborni seminar stranog predavača – seminar (8 časova)
  Bilo koji seminar stranog predavača koji student odabere, a koji se sastoji od minimum 8 časova.