Cilj treće godine astroloških studija jeste najdublje razumevanje evolucije Duše, tako da je ona u potpunosti posvećena Karmičkoj i Reinkarnacijskoj Astrologiji, kao posebnom načinu sagledavanja evolucije Duše na njenom putovanju kroz mnogo života.

Program treće godine

Treća godina astrološkog obrazovanja na institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 40 redovnih predavanja, 3 obaveznih seminara, jednog izbornog seminara i 12 vežbi.

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 40 redovnih predavanja, koji su podeljeni u sledećih 9 predmeta:
 

 1. Uvod u Karmičko-Reinkarnacijsku Astrologiju
  Ako je svrha natalne astrologije da objasni ŠTA ce se osobi dogoditi u životu, prognostice astrologije da ukaže na to KADA ce se nešto desiti, onda je karmička astrologija ona koja daje odgovor na pitanje ZAŠTO se osobi dešava to što joj se dešava, odnosno šta je osoba činila da je doprinela sudbini kakvu u ovom životu ima. Na taj način karmička astrologija opisuje prethodne živote kroz koje je natus prošao i koji su doveli do situacije u kojoj se sada nalazi.
   
 2. Karmička astrologija prošlih života​
  ​Kada govorimo o razumevanju prirode Duše koju tražimo u sebi i u svom životu, mi govorimo o traženju strune koja povezuje čitav naš život u jednu celinu - sva sećanja i sve događaje.
  Ono što otkrivamo u karmičkoj astrologiji i u reinkarnacijskom putovanju Duše jesu različite potrebe nas samih koje se ispoljavaju u različitim životima i trenucima koje negde živimo.
  Ovde se izučavaju tehnike otvaranja sećanja prošlih života, kao i načini kojima se formiraju posebne karmičke petlje prošlih života koje osobu često vode da ponavlja iste obrasce življenja u više uzastopnih života.
  Posebna pažnja se posveđuje koracima tumačenja svih važnih faktora opisa prethodne inkarnacije, kao i otkrivanja čitavog lanca prethodnih života.
   
 3. Karmička astrologija budućih života
  Dok su svi prošli životu izraženi u određenoj formi energije koju živimo kao emocije i događaje koji se materijalizuju. naši budući životi koji se takođe već sada odvijaju manifestuju se u oblicima različitih inteligencija koje nosimo unutar sebe.
  U okviru ovog predmeta otkrivamo tri kanala manifestacije budućih života, tehnike otvaranja sećanja budućih života, kao i lanac budućih inkarnacija.
   
 4. Karmička sinastrija
  Karmički odnosi su jedna od najvažnijih stvari koje Duša prenosi iz svakog života. Svaki odnos predstavlja određenu energetsku petlju putem koje dolazimo u kontakt sa svojom prošlošću ili svojom budućnošću i koji kao takvi predstavljaju istinski instrument upravljanja sudbinom.
  Ktoz ovo učenje saznajemo kako se definišu srodne i blizanačke duše, kao i koje su to karmičke veze. Nadalje, otkrivamo i tehnike otvaranja sećanja na prošloživotne, kao i buduće odnose koje o+imamo sa određenim osobama.
   
 5. Planetarni čvorovi u Karmičkoj Astrologiji
  Baš kao što Mesec poseduje svoje čvorove, na isti način ih poseduje i svaka planeta. Planetarni čvorovi nam otvaraju vrata ka drugim dimenzijama postojanja unutar kojih su zabeležena sećanja datih planeta na njihovu prošlost i budućnost. Severni Čvor bilo koje planete nas otvara ka budućnosti te planete, dok nas Južni Čvor povezuje sa prošloživotnim iskustvima date planete.
  Posebnu pažnju obraćamo na Heliocentrič ne, ka o i Geocentrične planetarne čvorove, budući da svaki od njih ima posebno mesto u karmičko-reinkarnacijskoj astrologiji.
  Preko planetarnih čvorova otkrivamo posebne strune koje postoje između prošlog i sadašnjeg života, kao i budućeg i sadašnjeg života.
   
 6. Eklipse u Karmičkoj Astrologiji
  Prenatalne eklipse predstavljaju posebno značajna mesta u horoskopu koja natusa povezuju sa određenim ključnim inkarnacijama, istovremeno ukazujući na stepen integracije i evolucije same Duše.
  Tako u okviru ovog predmeta otkrivamo Seme i Plod Duše, kao posebno značajne inkarnacije koje predstavljaju mesta natusove integracije.
  Takođe, ovde razlikujemo 4 tipa eklipsi i njihove ulogu u evoluciji osobe, a pored toga otkrivamo i posebnu prirodu samog Bića date Eklipse koja je ključni kod za Dušu neke osobe.
   
 7. Fiksne Zvezde u Karmičko-Reinkarnacijskoj Astrologiji
  Zvezdano Nebo predstavlja ogroman okean sećanja kako daleke prošlosti, tako i daleke budućnosti u kome Duše svih ljudi borave. Naime, koliko god je tačno da zvezdano nebo samo po sebi opisuje prošlost ukazujući na pozicije zvezda koje su tu bile pre više stotina, hiljada, pa čak i miliona godina – jer su upravo toliko svetlosnih godina udaljene od nas – isto tako svetlost koju mi odašiljemo ka njima će do njih stići za isti taj period vremena u nekoj budućnosti. Stoga realno možemo reći da zvezde povezuju našu Dušu sa prošlim, ali i sa budućim životima.
  Preko fiksnih zvezda otkrivamo sopstvenu povezanost sa mnogo daljim životima i u prošlosti i u budućnosti, te tako govorimo o posebnom Kalendaru Duše, kao i o posebnoj Mreži Života.
   
 8. Vremenske Tehnike u Karmičkoj Astrologiji
  Sva sećanja su zapisana u određenim vremenima, bilo da su ona u prošlosti ili u budućnosti. U okviru ovog predmeta posebno izučavamo tehnike karmičkih progresija, konverznih progresija, kao i posebnih karmičkih tranzita preko kojih uspevamo da razumemo uzroke svojih svakodnevnih traznita.
   
 9. Prostorne Tehnike u Karmičkoj Astrologiji
  Na isti način na koji su u različitim vremenima sadržana sećanja na različite živote, tako i različiti prostori na Zemlji sadrže svoja sećanja na živote sa kojima je osoba povezana.
  U okviru ovog predmeta otkrivamo posebne tehnike kojima otvaramo sopstvena sećanja na različite prostore sa kojima smo direktnoili indirektno povezani svojim određenim prošlim ili budućim životima i razumemo koje su to lekcije koje u okviru datih prostora treba da naučimo kako bismo postali najbolja verzija sopstvene Duše - odnosno postali stvarni i celoviti.

  Obavezni seminari u trećoj godini

Tokom treće godine studiranja student pohađa 3 obavezna i jedan izborni seminar.

 1. Mundana Astrologija – seminar (8 časova)
  Upoznavanje sa osnovnim konceptima mundane astrologije i njen uticaj na život pojedinca. Definisanje pravila koja određuju u kojoj meri je pojedinac zavistan od kolektivnih zbivanja. Izučavanje modela na osnovu kojih se predviđaju mundani događaji. Horoskopi država i njihovih lidera. Odražavanje glavnih planetarnih ciklusa na političku i ekonomsku situaciju u svetu i državi.
   
 2. Prostorna Astrologija – seminar (8 časova)
  Astrokartografija, Astrologija Lokalnog Prostora i Geodetska Astrologija
  Tehnike relociranja horoskopa, kao i određivanje najpovoljnijih mesta na svetu za postizanje uspeha u odredenim oblastima života. Izučavanje tehnika umanjivanja efekta teških progresija i tranzita promenom grada ili države u kojoj osoba živi, kao i stvaranje podržavajućih tranzita ili progresija u bilo kom trenutku pomoću sistema relokacije.
  U Astrologiji lokalnog prostora se izučava primena astroloških uticaja na nivou grada, stana ili sobe u kojoj osoba živi. Pomoću nje je moguće locirati tačno mesto u gradu gde boravi određena osoba, kao i kakav je raspored stvari u kući najpovoljniji za postizanje uspeha u različitim oblastima života.
   
 3. Astronomija u Astrologiji – seminar (8 časova)
  Cilj ovog seminara je upoznavanje stvarnog nebeskog svoda i nebeskih tela koja se u astrologiji izučavaju u okviru čega se posebna pažnja posvećuje nebeskoj sferi i koordinatnim sistemima. Nadalje, definiše se pozicija planeta na nebeskom svodu i njihova vidljivost u određeno doba godine i dana, kao i načini pozicioniranja planeta i zvezda u astronomskim merama i njihovo pretvaranje u astrološke pozicije tropskog Zodijaka. Pored toga, ovaj seminar obuhvata i upoznavanje sa astronomskim ciklusima eklipsi (Saros ciklus), kao i ciklusima određenih planeta.
   
 4. Izborni seminar – seminar (8 časova)
  Bilo koji seminar stranog predavača koji student odabere, a koji se sastoji iz minimum 8 časova.