Astrologija je izuzetno široka oblast izučavanja, pa je i broj astrologa koji se bave različitim granama astrologije veoma velik. Stoga su astrološke konferencije izuzetna prilika da se čuju predavanja astrologa koji su postigli uspeh baveći se određenom astrološkom oblašću i tako unaprede lična saznanja, uspostave novi kontakti sa kolegama iz čitavog sveta, kao i predstave lična iskustva i istraživanja.

Nacionalne i Internacionalne Astrološke konferencije održavaju se u okviru različitih organizacija u mnogim krajevima sveta, a od 2001. godine u Beogradu se svakog marta održava redovna godišnja Međunarodna Astrološka Konferencija na Balkanu – kao jedina konferencije takvog tipa u širem regionu.