Jedna od brojnih tehnika srednjevekovne astrologije je da otkrije i interpretira lični spiritualni entitet, što je zapravo Anđeo Čuvar ili Almuten Figuris sa svojom astrološkom definicijom. Ukazujući na povezanost natusa sa spiritualnim svetom i uslovima koje karakterišu prirodu njegovog Anđela Čuvara, Almuten Figuris naglašava njegov put koji vodi ka spiritualnom uzdizanju. Öner Döşer će vas podučiti kako da izračunate i pronađete Almuten Figuris u svojoj karti i pokazaće to na kartama nekoliko učesnika. 

Za ovo je postojalo veliko interesovanje od strane učesnika u Xixim-u, Meksiko, kao i OPA Retreat-u. Za ovu radionicu mislim da bi bilo dobro za učesnike da poznaju svog vladara karte. Oni mogu pronaći vladara karte u  Solar Fire softveru, Classical, Almuten page.

A što se tiče predavanja, planiram da govorim o Sufijima, njihovom razumevanju Kosmologije i Astrologije. Za ovo je takođe bilo veliko interesovanja od strane učesnika kao tema koja je povezana sa Anđelom Čuvarom.

Za ovaj seminar je obezbeđen prevodilac na srpki jezik.

Cena: 50 EUR

Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja