Nijedan planetarni aspekt u Univerzumu nije zamišljen da bude „loš“, negativan ili težak za život. Svaki izazovni aspekt ima svoj poseban intenzitet i energiju koju generiše. Ali takođe, ima svoju svrhu i namenu koja je neretko veća od harmoničnog aspekta.

Oni mogu biti izuzetno podržavajući za celovit razvoj ličnosti i hrana za naše više „ja“. Ipak, rast i razvoj nisu uvek prijatni procesi. Ali su ono što nas otvara ka većoj svesnostiu životu. Na astrologu da je da razume energiju i snagu izazovnih aspekata i ih usmeri na pravi način. U zavisnosti kako ih osećamo i otelotvorujemo njihovu energiju,  zavisi i bogatstvo našeg iskustva. Oni su vrlo često snažni „okidači“ ka višem stepenu svesti, znanja i ljubavi. Pre svega, oni su prilika da podesimo sopstvenu energiju na veći nivo, jer je to dinamizam izazovnih aspekata. 

Na kursu će se pažnja posvetiti izazovnim aspektima svih planeta, uključujući kvadrat, konjunkciju, opoziciju i kvinkunks. 

Teme kursa:

 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Sunca 
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Meseca 
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Merkura
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Venere
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Marsa
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Jupitera
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Saturna
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Urana
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Neptuna
 • Svrha i prevazlilaženje izazovnih aspekata Plutona

Kome je namenjen:

 • Svim početnicima u astrologiji
 • Onima koji imaju astrološko predznanje ali žele da razumeju svrhu izazovnih aspekata, kao i načina za njihovo prevazilaženje

      Način pohađanja:

Online kurs sa video linkom i svim dodatnim audio i pisanim materijalima u trajanju od 6nedelja možete pohađati na našem Institutu.

Cena kursa: 240 EUR

Kontakt: 011.411.3164, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja