U petak, 10. maja od 12h do 18h, održaće se "ISAR ispit kompetencije" (u prostorijama Kepler Instituta. Ovaj ispit mogu polagati svi studenti koji su pohađali najmanje dve godine studija astrologije u okviru „Johannes Kepler“ Instituta. Polaganje ovog ispita predstavlja jedan od preduslova za sticanje ISAR međunarodnog astrološkog sertifikata, koje se stiče nakon završene tri godine studija i stečenog statusa diplomiranog astrologa.

Cena ispita: 195 USD

Za više informacija o strukturi ispita i potrebnoj literaturi posetiti ovaj link.

Ukoliko želite da se prijavite na ISAR ispit kompetencije možete nas kontaktirati putem brojeva telefona 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.222.4 ili putem e-mail adrese info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja