Na seminaru 'Odiseja 2012' koji vode tri autora istoimene knjige - Roy Gillett, Nia Nedeljković i Aleksandar Imširagić - detaljno se objašnjavaju kolektivne promene u narednih nekoliko godina (primarno do 2025. godine), oživljavanje ženskog principa, aktiviranje energetskih centara od 2012. do 2018. godine, kao i posebna uloga 2012. godine na nivou transformacije svesti.

Informacije i porudžbine DVD seminara: 011.267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org