Sve ove žene imaju potpuno različito poreklo po godinama, profesiji kojoj se bave, zemlji u kojoj žive, ali dele zajedničku misiju - veru i želju da svojom pričom budu podsticaj ženama širom sveta da se se sete najdubljih želja svog duše i da osete snagu božanske svrhe.
 
Pozivamo vas da se informišete više na Leinom FB gde ćete moći da dobijete Amazon link za lak pristup, što će vam omogućiti da sa kupovinom knjige preko ovog linka dobijete i sve fenomenalne bonuse koje su autorke širom sveta pripremile za vas.