Autor: Michael Munkasey Preuzmi

Stanje praznog hoda

Razumevanje stanja praznog hoda tiče se učenja kako mudro koristiti kvalitete vremena. Vreme ima dva primarna kvaliteta ili stanja: direktno i prazno. Direktno stanje pomaže u stvaranju novih pravaca akcije i pri tom podupire one koje se već odvijaju u sadašnjosti, a za prazno stanje se kaže da skraćuje, odbacuje, revidira ili osavremenjuje bilo koji egzistirajući proces ili stanje.