Autor: Zorica Ilievski Preuzmi

Osobe koje su deo detinjstva provele u domu za nezbrinutu decu

Problem sa decom, kao i njihovo odbacivanje, srećemo još u mitologiji. Nakon što je Geja sama rodila Urana, dobili su zajedničko potomstvo: Titane, Kiklope jednooke divove i storuke morske divove – Hekatohejre. Kiklope i Hekatohejre je Uran bacio u mračni Tartar. Njegova deca su se pobunila protiv njega, a sin Kron jedan od Titana ga je zbacio s prestola i kastrirao. Ni sam Kron staroitalski Saturn nije imao više milosti prema svojoj deci.