Autor: Gordana Živković Preuzmi

Franc List - Romantični prometej

Kakav je znak Božansko proviđenje dalo u noći 22. oktobra davne 1811. godine? Kakva duša se te noći inkarnirala? Da li će, uslovljena galaksijom nesvesnih sadržaja XII kuća koji će je uslovljavati i voditi kroz život kao nevidljiva sila ka ispunjenju vlastite sudbine, uspeti da iskoči iz kolektivnog nesvesnog, osvesti bar deo predodređenosti, iskoristi svoje mogućnosti i dosegne svoju svrhu...