Autor: Aleksandar Imširagić Preuzmi

Kapacitet sreće u horoskopu

Koja količina sreće boravi u jednom horoskopu? Kako je moguće proceniti jedan život u smislu sreće, kao konačno značajnog faktora? Koji su parametri koji čine sreću i na osnovu čega se to vidi?