Autor: Aleksandra Ralić Preuzmi

Univerzalna povezanost

Odnos, koji je tema ovog rada, po svojoj prirodi je doista čudan, jer je u pitanju odnos moje malenkosti sa bićem koje nije više u tom obliku među živima. To biće je John F. Kennedy…