Autor: Aleksandar Imširagić Preuzmi

Sklad Sunca i Meseca

Unutrašnja potreba čoveka je onakva, kakva je definisana odnosom roditelja ili onakva kakva je definisana pozicijom i odnosom Sunca i Meseca. Da li je čovek sposoban da igra tu ulogu zavisi od konkretne priče natusa.