Autor: Srđan Stojić Preuzmi

Brak kao presuda ili konačno oslobođenje

Odnosi koje u životu gradimo definišu nas kao razvijena ljudska bića. Partner je taj koji definiše našu sudbinu. Svaki odnos od nas traži prilagođavanje, a brak samog natusa vodi u promene jer je promena potrebna da bi se natus uskladio sa partnerom.