Autor: Ivana Đipalo Preuzmi

Svetlo Dharme

Spoznaja intelekta o širini i svrsi, o uzroku i posledici, koja se dobija karmičkim, duhovnim pristupom u tumačenje astrološke karte, osvetljava mnoge tajne i nejasnoće života.