Autor: Zorana Stanojević Preuzmi

Svetski putnici

Šta nas spaja, a šta razdvaja? Da li je to pogled na svet, svrha, daljine ili je to vera? Svakako da obrazovanje ruši granice koje moral, etika ili bogatstvo mogu postaviti. Ipak ni jedan visoko obrazovan pojedinac ili pak religija ne odriču se vekovnih mudrosti i darova filozofije.