Autor: Tanja Ogrizović Preuzmi

Vrste uma i načini učenja

Šta su misli, kako i gde nastaju? Jesmo li mi tvorci misli, ili su one te koje stvaraju i oblikuju nas? Kako se mišljenje menja procesom učenja i saznavanja?