Autor: Renata Dožić Preuzmi

Muzika Duše

Postoji nešto čudno u ljudskom biću, večita borba između Tela i Duše, animalnog i ljudskog. U svim velikim ljudima ovi porivi su silovito sukobljeni, ali ne toliko snažno i toliko izraženo kao kod Wolfganga Amadeusa Mozarta.