Autor: Biljana Debeljak Preuzmi

Oskar - priznanje talentu

Talenat je nešto sa čim se rađamo, sila inercije i nesvesnog koju nosimo kao poklon iz prethodnih inkarnacija ili kao gen nekog pretka koji živi u nama – svejedno – rođeni smo sa njim.