Autor: Jasmina Aleksić Preuzmi

Kreativno ispoljavanje Urana u 5. kući

Osobe kod kojih se u 5. kući nađe Uran u natalnoj karti imaju jaku potrebu za nezavisnošću. Peta kuća je kuća izražavanja sebe u ličnom i kreativnom smislu. Promena i kreativnost sinonimi su za ljude koji imaju Uran u 5. kući svog natalnog horoskopa.