Autor: Tanja Joksimović Preuzmi

Šamanizam

Reč šaman dolazi od ša – „znati", preko sibirskih Tunguza, i označava ,,onoga koji zna", onoga koji ima moć da leči, da komunicira sa nevidljivim svetom, iako njen koren nije sibirski, jer u centralnoj Aziji postoje srodne reči koje označavaju ovu specifičnu religijsko-magijsku praksu.