Autor: Ninoslava Šajnović Preuzmi

Indigo deca

To su deca koja ispoljavaju drugačije, nove, pa samim tim i neuobičajene psihološke atribute i, shodno tome, imaju poseban obrazac ponašanja. Nazvani su indigo zbog specifične indigo boje koja se javlja u njihovoj auri.