Autor: Ljiljana Đurović Preuzmi

Vantjelesna oplodnja

Pretpostavka da Kiron ima vezu sa vantjelesnom oplodnjom potvrđena je u svakom primjeru. Kiron je aktivan ne samo u natalnoj karti već dobrim aspektima u svakoj prognostičkoj tehnici, i to sa osom čvorova, vladarima 4, 5, 8, 11 ili 12 i Fortunom.