Autor: Tea Milanković Preuzmi

Energija koja stvara svetove

Živimo u svetim vremenima, kada čovečanstvo otvara svoju svest ka Kreaciji i ka Univerzalnosti. Čitave civilizacije su prošle, stvarajući temelje ovom trenutku. Ljudska rasa se razvijala gledajući u nebo, otkrivajući kretanja nebeskih svetala i pokušavajući da poveže sopstvena iskustva sa „znacima" neba.