Autor: Miljana Mitrović Preuzmi

Odnos svetla i tame

Oduvek se čovek tesno vezivao za svetlo, shvativši da je ono izvor života i egzistencije. Sunce, kao dnevno svetlo, i Mesec, kao noćno, bojili su svakodnevnu aktivnost.