Autor: Ana Šimecki Preuzmi

Pluton, Nula – Ja sam onaj koji Jesam

Iz Beskraja proteže se snop svjetlosti stvarajući bezbroj kreacija u materijalnom i nematerijalnom postojanju, u Duhu i Materiji, svaka po sebi izrazito posebna, svaka udiše i izdiše tračak Univerzuma, tračak Savršenstva u svojem naiskonskijem obliku. Sve je dio Univerzuma i Univerzum je dio svega. Točka spajanja je točka Savršenstva koja samoegzistira.