Autor: Jasna Pešić Preuzmi

Veličina Bendžamina Frenklina

“Uvek sam bio uveren da prosečno sposoban čovek može stvoriti velike promene i postići velike stvari za čovečanstvo, ali pod uslovom da prvo uradi dobar nacrt”. Benžamin Frenklin