Autor: Milina Živanović Preuzmi

Istraživanje na temu solarnog povratka

Ovaj horoskop govori o najiskrenijem u osobi, što svi imaju kao deca, a mnoga nesvesna energija odvede drugim putem, kada je Sunce slabo i kada duša i telo nisu u skladu sa voljom Univerzuma.