Autor: Danijela Sretenović Preuzmi

Ženski Princip Venere u Raku

Sam ženski princip jeste princip voljenja izražen na razne načine. On podrazumeva da prihvatamo sve oko sebe bez osude (jer ljubav ne osuđuje), da gajimo unutar sebe harmoniju (jer ljubav to jeste), da s radošću pristupamo životu uopšte (jer ljubav jeset radost). Življenje tog principa je iskazano kroz davanje i primanje.