Autor: Milorad Filipović Preuzmi

Talenat

Znamo da je 5. kućom predstavljeno ono što volimo i kreativnost. Pošto je talenat ono što smo dobili, to mora da je onda zasluga neke aktivnosti, kreativnosti iz prošlog života, a ako onda uzmemo u obzir da je 5. kuća od 12. kuće 4. kuća (serija 4), vidimo da je osoba (1) u prošlom životu radila i stvarala nešto s ljubavlju, pa je to ostalo u ovom životu kao sećanje koje smo preneli iz 12. kuće u sadašnji život. U stvari, osoba je nastavila da radi ono što je već radila u predhodnom životu (12. kuća i serija 12) i što danas radi s lakoćom od rođenja (serija 4).