Autor: Bojana Mutavdžić Preuzmi

Izazovni aspekti Sunca

Upoznati sebe, svoju ličnost. Ne odbacivati nikoga i ništa jer sve je to ogledalo naše duše i tako nećemo odbacivati ni delove sebe. Prihvatajući unosimo svetlo (Sunce) u te naše nesavršene delove bića i tako postižemo celovitost sa sobom i okolinom i sijamo punim svojim sjajem. A to će se pozitivno odraziti i na fizičkom i na psihološkom nivou postojanja.