Autor: Dubravka Oberžan Preuzmi

Legendarni rokeri

Iako su neki od njih umrli mladi, nakon svega nekoliko plodnih stvaralačkih godina, njihovo je stvaralaštvo prošlo ispit vremena, pa su i dan danas uzor i inspiracija naraštajima muzičara. Na primeru horoskopa nekih od njih pokušaću da izdvojim osnovne astrološke kodove koji ukazuju na slavu, umetničku kreativnost i njihovu snagu prezentacije.