Autor: Cirila Štuber Preuzmi

Problemi sa plodnošću u natalnoj karti

Kreativnost u umetničkom ili naučnom smislu nije jednako dostupna svima, ali je mogućnost stvaranja sopstvene dece još uvek ravnomernije raspoređena među ljudima. Premda u savremenom svetu na Zapadu ljudi izražavaju kreativnost i preko drugih kanala i možda i tako smanjuju broj dece koju će imati, nesposobnost stvaranja sopstvene dece duboko pogodi svakog pojedinca. Takvi ljudi su spremni da urade veoma mnogo da bi razrešili, odnosno izlečili problem sa plodnošću.