Autor: Lea Vlk Preuzmi

Solarni Povratak - Začarajte svoj Rođendan

Natus koji svesno izabira ono što je za njega najbolje je u potpuno drugačijoj energiji od osobe koja se ne zauzima za sebe već pliva tokom koji je namenjen. Izborom najboljeg mesta za doček rođendana birate energiju koja će uticati na vas čitave godine. Dakle birate Asc, stepen Asc, mitološku priču koja se aktivira, birate polje koje će biti fokus narednih godinu dana, birate sled događaja, birate koje polje ćete unaprediti u narednih godinu dana ali isto tako i polje koje će „istrpeti“ malefičnije ispoljavanje.