Autor: Tereza Schmitt Preuzmi

Astromedicina, jedan Blizanac i jedan Saturn

Ne samo da je astrologijom moguće otkriti potencijalne zdravstvene probleme, već je moguće utvrditi i periode kada će se one pojaviti. Na ove periode treba ljude upozoriti, uputiti ih lekaru kako bi određene organe na vreme pregledali ili pak preporučiti razne tehnike koje u datom vremenskom periodu treba praktikovati kako bi se manifestacija bolesti ublažila.