Autor: Jasmina Mrdalj Preuzmi

''Od 5 do 7'' - ''Od ljubavi do braka''

Večita su tema ljubav i brak. Da li se ljubav i čarolija gube kada nekoga želimo da zadržimo samo za sebe? Da li postoji pravilo da kada jednom uđete u neki odnos više nikada iz njega ne možete da izađete? Da li to znači da, ako ste jednom zavoleli, više nikada nikoga nećete moći da volite? Da li je ljubav isključivo slobodna i postoji u vezama koje nisu okovane stegama zakona i obaveze (Saturna) ili ljubav može da postoji paralelno i u braku i van njega? Tema ovog rada jeste kapacitet za ljubav u braku i van braka i kako i kada se aktivira drugi važan odnos u životu osobe, bez obzira na status u kojem se nalazi.