Autor: Robert Blaschke Cena: 35 EUR Poruči

Holografski tranziti – aktiviranje slobodne volje

Robert će prestaviti kako tehnika tranzita evoluira iz četvrte dimenzije planetarnih vremenskih ciklusa u petu dimenziju holografske replikacije prostornog ciklusa. Sunce je, kao centralna zvezda našeg solarnog sistema, integerišuća sila za energije ostalih planeta, ali i posrednik između sudbine i slobodne volje. Mereći ekzaktno rastojanje luka između Sunca i drugih planeta kako je bilo na rođenju, možemo izračunati kada će se ovi hologrami ponoviti na nebu kao horoskopi povratka faznog ugla, dajući klijentima precizne datume kada će ?e slobodna volja povezati sa Višim ja i dati nam mogućnost da napravimo prave slobodne izbore.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI